Kroppsorienterad terapi 

Genom kommunikation med kroppen arbetar vi på de nivåer som kroppen bjuder in till.

Våra kroppar minns och vi lagrar minnen i våra kroppar. Spänningar, stress och smärta kan vara symtom på dessa minnen.

Aktivering och bearbetning av akupunkter, muskler, senor och fascior påverkar parasympatiska nervsystemet som på en djup nivå hjälper kroppen till återhämting och läkning. Kroppen strävar ständigt efter balans och kompenserar för att läkning ska kunna ske. Att använda olika kanaler för kommunikation med kropp och hjärna hjälper kroppen att läka på fler plan. Att förstå och medvetandegöra obalanser är en viktig del i ett förändringsarbete på både ett psykisk och fysisk plan. 

Kroppsterapi ökar kommunikationen mellan hjärnan, hjärta och kroppens olika system och organ, vilket ger kroppen möjlighet att svara an och få tillgång till ny information.

 

Utifrån vad du och din kropp behöver används vi olika behandlingsmetoder som Massage,Emotion Code, Soul Body Fusion, Samtal och Bildterapi.