Bild-samtalsterapi - Kroppsterapi

Vi möts i ett första samtal för att tillsammans hitta de terapiformer och verktyg som passar bäst för just dig och det du önskar arbeta med.

  • Bildterapi - att använda bilden i samtal är klargörande och hjälper till att få nya perspektiv och lösningar. (läs mer under fliken bildterapi)
  • Kroppsorienterad terapi - för att hjälpa kroppen att släppa emotionella och fysiska spänningar, släppa inre försvar, släppa stress och för att på djupet slappna av. Vi arbetar på olika organsystem och blockeringar som stoppat upp i ditt system. Vi hjälper kroppen och det autonoma nervsystemet till ett avslappnat läge så att läkning och balans kan uppstå. (läs mer under fliken kroppsterapi)
  • Energimedicin - arbetar vi genom kroppens energisystem, de olika energicentran samt kroppens förmåga att fylla på och behålla energi. (läs mer under fliken energimedicin)

Genom att stanna upp i nuet och lyssna till kroppens signaler kan du höra din egen inre röst. Genom ökad kontakt med kroppen och känslorna kan du inte bara skapa hälsa utan även få större tillgång till din glädje och din kreativitet.

 

 

Bildterapi är en kroppsterapi, kroppen får ett språk och kan uttrycka sig i samtal kring bilder. Det omedvetna får ett spåk och vi får tillgång till ny information om oss själva som vi tidigare inte haft.

 

 Vill du veta mer om bildterapi: www.bildterapi.se